Terms and conditions

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn och mejladress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka dig information om våra kurser och andra nyheter från oss. Du kan närsomhelst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Vi har fått dina uppgifter från din registrering hos oss. Vi tillämpar till var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information och de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss.