MEDVETEN KOMPETENS 

- MER LIVSKVALITET ÅT FOLKET 

Vår affärsidé, fokus och drivkraft är att öka människors livskvalitet och välmående. Vi tror på sambandet mellan prestation, välmående och resultat.

IMG_1740.JPG

Om du verkligen VILL utveckla dig själv/dina medarbetare kan vi vara en trygg resurs. Vi tror på alla människors potential, men vi har olika utgångslägen. Först av allt måste det ske en insikt och medvetenhet hos individ/grupp/organisation. Därefter beroende på innehåll och utgångsläge fylla på med mer kunskap. Sen kommer den stora utmaningen att det ska leda till en kompetens som ger annat resultat. 

En förutsättning och något som känns viktigt för oss är att våra kunder och samarbetspartner tror på samma sak som vi gör!

Den kände Albert Einsteins citat: “Galenskap är att göra om samma sak om och om igen men hoppas på annat resultat” Inspirerade oss till vårt företagsnamn Medveten Kompetens AB.                         

 OM OSS

Fyra stadier av kompetens

Under våra 15 år som vi har stöttat individer och organisationer att utvecklas har vi sett den galenskapen många gånger. För att vi ska nå en kompetens  tror vi inte det räcker med insikt, kunskap och medvetenhet. Vi måste vilja utvecklas och sen träna på det vi vill utveckla. Vi tror på att den utveckling sker enligt:  Four stages of competence

Vi möter dagligen både individer och organisationer som verkligen vill avsätta tiden för sin utveckling
och då kommer också resultaten. Vi tror INTE på att människan “ska springa fortare och göra mer,
utan snarare långsammare och mindre”
. Vi bidrar gärna till att du blir MEDVETET KOMPETENT så
att du själv sen kan träna i din vardag att nå det högsta steget
OMEDVETET KOMPETENT. 

OMEDVETEN INKOMPETENT

I denna fas vet du inte ens om att du är inkompetent och saknar kunskap inom ett specifikt område. Det är möjligt att du inte ens håller med om att kompetens inom området är värdefullt. För att gå vidare till nästa steg måste du känna igen din egen inkompetens och se värdet i den nya kunskapen.

MEDVETEN INKOMPETENS

I denna fas vet du om att du saknar kompetens eller kunskap inom ett specifikt område OCH  har även insett att det kan vara värdefullt för dig att lära mer. Inte ovanligt att den medvetna inkompetensen sker genom misslyckanden. Träning ger färdighet och leder till nästa steg. 

MEDVETEN
KOMPETENS

I denna fas har du kunskapen men det kräver koncentration och medvetenhet att utföra. 

OMEDVETEN KOMPETENS

I denna fas har du tränat på kunskapen så det blivit en färdighet som går automatisk

Öka ungas välmående - Köp en kurs ge en gratis

Vill du också bidra? Hjälp oss att hjälpa. Köp en kurs och ge bort en kurs till egen utvald ungdom eller så tar vi hand om det och ger den vidare.

Kursen kan ungdomen gå tillsammans med en vuxen eller på egen hand. Skulle det finnas önskemål om att ha coachning i tillägg till kursen - kan vi hjälpa till med det.

Pay it forward - vissa ger kaffe - andra ger kurser.

31571.jpg

HÄNG MED OSS PÅ FACEBOOK!

En sida vi hoppas kommer utvecklas tillsammans med dig, där vi delar tips, råd, skratt och gråt.